Zoeken naar orthopedagoog groningen

orthopedagoog groningen
Orthopedagogen in Groningen De Telefoongids Telefoonboek.
Adviesbureaus beroeps school en studiekeuze. Getoond Groningen of zoekt u. Stuur een kaart Bloemetje bezorgen ODO Kind en Jeugd. Plan route Vergroot kaart. ODO Kind en Jeugd.
Kindertherapeut Pedagoog Orthopedagoog of een Integratief Kindertherapeut in Groningen Baflo Vriescheloo en andere plaatsen.
Druk op de button stel uw printer via voorkeursinstellingen en indeling in op liggend landscape printen.
Alert psychologen Assen kinderpsycholoog jeugdpsycholoog orthopedagoog psycholoog regio Drenthe en Groningen.
Alert is een praktijk voor kinderpsychologie jeugdpsychologie en algemene psychologie in Assen. Psycholoog in de regio Drenthe en Groningen. Eigenaar en praktijkhouder drs. Yvonne van Keeken GZ-psycholoog BIG-geregistreerd kinderpsycholoog en jeugdpsycholoog NIP orthopedagoog-generalist NVO.
Weerbaarheidstraining Groningen Weerbaarheidstraining kind Weerbaarheidstraining voor kinderen Orthopedagoog Praktijk De Kern.
Weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren in Groningen
Pre-master Orthopedagogiek Master Orthopedagogiek Schakelprogramma's Onderwijs Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen Over ons Rijksuniversiteit Groningen.
De pre-master wordt verzorgd door de aan de Rijksuniversiteit Groningen gelieerde Stichting Pedagogisch Onderwijs SPO. Het éénjarige masterprogramma van orthopedagogiek aan de RUG wordt aangeboden in voltijd dagonderwijs. Uitgebreide informatie over de SPO en de aangeboden pre-masters vindt u op de website van SPO. 11 augustus 2014 1624. Open dagen en introductie. Een leven lang leren. The University in your language.
De Orthopedagoog-Generalist Opleiding O-G UPO-G Onderwijs Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen Over ons Rijksuniversiteit Groningen.
Via diagnostiek en interventie kan de orthopedagoog zich zowel op het kind de jeugdige of andere cliënten met wie een pedagogische relatie wordt onderhouden richten als ook op andere betrokkenen in het opvoedingsproces en de context waarin opvoeden plaatsvindt. De Orthopedagoog-Generalist beschikt over deskundigheid betreffende het uitvoeren van diagnostiek het formuleren van een indicatiestelling en verrichten van interventies. Daarnaast is deze deskundig betreffende taken op gebied van onderwijs onderzoek en beleid die direct of indirect gerelateerd zijn aan diagnostiek indicatiestelling of interventies. 24 december 2014 1120.
Yvonne van Pijkeren kinderpsycholoog en orthopedagoog Lewenborg Groningen.
Skip to 1st column. Skip to 2nd column. Yvonne van Pijkeren kinderpsycholoog en orthopedagoog Lewenborg Groningen. opvoedings en gezinsproblemen gedragsproblemen rouwverwerking sociaal-emotionele problemen. 06 38 11 66 81. opvoedings en gezinsproblemen gedragsproblemen sociaal-emotionele problemen rouwverwerking.
Orthopedagoog Groningen Orthopedagogiek Groningen Marijke de Ruiter.
De praktijk Andante voor vragen rondom opvoeding en begeleiding is opgezet door Marijke de Ruiter. Zij studeerde orthopedagogiek en drama en is als orthopedagoog aangesloten bij de beroepsvereniging voor orthopedagogen de NVO. Zij heeft ervaring in het coachen van professionals in de gezondheidszorg zoals kinderopvang en jeugdzorg door 14 jaar werkzaam geweest te zijn bij het MBO Sociaal Pedagogisch Werk. Daarnaast heeft zij aan de Praktijk van Orthopedagogiek bij de RUG in Groningen spel en drama gegeven aan kinderen en jongeren met gedragsproblemen. In haar functie als ambulant begeleider bij het Regionaal Expertise Centrum Noord Nederland heeft zij aan gezinnen met een kind met gedragsproblemen zoals ADHD en autisme ouderondersteuning gegeven.

Contacteer ons